Δρ. Ανδρονίκη Μαυραντώνη

Ειδικός Ορθοδοντικός

Ευφρονίου και Μίσθου 2, Παγκράτι
(Όπισθεν CARAVEL - όρια με Καισαριανή, Αθήνα)

Τηλ. 210 7245510 - κιν: 697 2536766

email: info@mavrantoni.gr


Λειτουργικοί μηχανισμοί


Οι Λειτουργικοί μηχανισμοί – αφαιρούμενοι και μη, χρησιμοποιούνται για την ορθογναθική θέση η σχέση των δυο γνάθων (dentofacial orthopedics).

Πρόκειται επίσης για μια μέθοδο που απευθύνεται σε μικρότερες ηλικίες. Οι λειτουργικοί μηχανισμοί μπορούν να συνδυαστούν με εξωστοματικούς ορθοδοντικούς μηχανισμούς, για καθοδήγηση της αύξησης των γνάθων ή και για οδοντικές μετακινήσεις.


*Video:aaa

*Video:ccc

*Video:ddd

*Video:eee

*Video:fff

*Video:fff

*Video:ggg

(πηγή: Dolphin , youtube)