Δρ. Ανδρονίκη Μαυραντώνη

Ειδικός Ορθοδοντικός

Ευφρονίου και Μίσθου 2, Παγκράτι
(Όπισθεν CARAVEL - όρια με Καισαριανή, Αθήνα)

Τηλ. 210 7245510 - κιν: 697 2536766

email: info@mavrantoni.gr


Αφαιρούμενα σιδεράκια

Αφαιρούμενα σιδεράκια (μασελάκια διεύρυνσης οδοντικών τόξων, νάρθηκες, συσκευές διατηρήσεως χώρου , συσκευές διακοπής κακών συνηθειών, aligners k.t.l)

Πρόκειται για μια μέθοδο που χρησιμοποιήται κυρίως για μικρότερες ηλικίες και για πιο απλά προβλήματα. Ωστόσο κάποιες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώς συμπληρωματική μεθοδολογία για την θεραπεία.*Video:aaa


*Video:bbb


*Video:bbb